Bibliotekets tidskrifter

Biblioteket prenumererar på ett 30-tal tidskrifter inom en mängd olika ämnesområden. Det senaste numret av tidskrifterna läses på plats, men äldre nummer och årgångar kan elever och personal låna hem.

Uppdaterad: