Varmt välkommen till föräldramöte i åk 1

Måndagen den 5 september bjuds du in till föräldramöte för åk 1 mellan 17.00-18.00.

Tillsammans med mentorerna i respektive klass kommer du som vårdnadshavare att få information om Katedralskolan och vår verksamhet.  
Klassernas mentorer är fördelade i nedanstående salar och det kommer att finnas personal vid skolans entréer från ca 16.45 som kan guida dig till rätt klassrum. 

Klass Sal Klass Sal
BF 22 102 SA22A 32
HU22A 37 SA22B 39
HU22B 27 SA22C 26
IB22A 23 SA22D 33
IB22B 24 SA22E 29
NA22A 1310    
NA22B 1301 IMSAA 303
NA22C 1406 IMS1A 21
NA22D 1407 IMS2A 1312
NA22E 1410 IMS2B 201
    IMS3A 38
    IMS4A 28

 

27 augusti 2022