Skadeanmälan elevdator

För att du skall kunna lämna in din datorn på service måste du först fylla i en skadeanmälan.

Var noga med att du fyller i alla uppgifter korrekt.

Kontakta IT-avdelningen om du är osäker på hur du ska fylla i något fält.Du hittar it-supporten i sal 300a på följande tider mån – to, 13:00 – 16:00.

 

Skadeanmälan elevdator

Alla uppgifter är obligatoriska

Exempel: SNXWKATGY-EXXXX OBS! Fyll i de fyra sista i nummret dvs efter E:et
När du lämnar in din dator - oavsett anledning - mjukvarufel eller hårdvarufel, har du eget ansvar för att lokala filer i förväg har kopierats till extern lagringsplats, i första hand Onedrive och i andra hand USB-minne eller liknande. Detta formulär omfattar även skadeanmälan av batteriladdare. Datorn kan i vissa oförutsedda fall behövas ominstalleras och då försvinner bla lokala filer, lösenord lagrade i webläsare mm. Programvaror som du har installerat måste du då installera igen. I och med att du skickar in denna anmälan bekräftar du att du tagit del av och förstått ovanstående information. Efter att du skickat anmälan ska du in datorn till it-supporten under öppettiderna. Beskriv problemet i fältet nedan:
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: