Skadeanmälan elevdator

För att du skall kunna lämna in din datorn på service måste du först fylla i en skadeanmälan.

Var noga med att du fyller i alla uppgifter korrekt.

Kontakta IT-avdelningen om du är osäker på hur du ska fylla i något fält.
Du hittar dom i sal 300a på följander tider mån – fre 08.30 – 12:00.

 

Skadeanmälan elevdator

Alla uppgifter är obligatoriska

Exempel: SNXWKATGY-EXXXX OBS! Fyll i de fyra sista i nummret dvs efter E.et
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: