Skadeanmälan elevdator

För att du skall kunna lämna in din datorn på service måste du först fylla i en skadeanmälan.

Var noga med att du fyller i alla uppgifter korrekt.

Kontakta IT-avdelningen om du är osäker på hur du ska fylla i något fält.Du hittar it-supporten i sal 300a på följande tider mån – to, 13:00 – 16:00.

Skadeanmälan elevdator

Alla uppgifter är obligatoriska

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: