Språkintroduktion

Vi erbjuder språkintroduktion (SPRINT) för ungdomar mellan 16 och 19 år som nyligen anlänt till Sverige. Målet är att eleven ska få goda kunskaper i det svenska språket och i det svenska samhället.

Målet med utbildningen är att eleven ska uppnå en god kunskapsnivå inom svenska och i olika grundskoleämnen för att sedan kunna söka till nationellt program på gymnasieskolan, till vuxenutbildningen eller gå vidare till arbetslivet.

Uppdaterad: