Elevhälsa

Elevhälsan på Katedralskolan medverkar till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På det sättet stödjer elevhälsan elevens utveckling mot utbildningens mål.

Skolläkare: Helena Salonen Ros

Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången

Till Spången kan du som går i gymnasieskola i Uppsala vända dig om du känner dig stressad eller orolig, har hamnat i en kris, är nedstämd, har ångest eller har något annat som påverkar hur du mår. Spången

Kurator SPRINT

Marie Persson
marie.persson@uppsala.se

Skolsköterska SPRINT

Maria Bruun
Maria.Bruun@uppsala.se

Kurator BF, HU, SA

Tobias Forsberg
tobias.forsberg@uppsala.se

Kurator IB, NA

Emilie Thelin
emilie.thelin@uppsala.se

Skolsköterska BF, HU, SA

Linda Gardelöf Nordström

Mottagning och telefontid:
11.00–12.00

Skolsköterska, IB, NA

Siw Lager-Carlsson

Mottagning och telefontid säkrast tisdag, onsdag, torsdag 10.30–11.30.

Specialpedagog IB, NA

Ann-Mari Hellman
ann-mari.hellman@skola.uppsala.se

Specialpedagog BF, SA, SPRINT

Kristina Brink
kristina.brink@uppsala.se

Specialpedagog HU, lärare

Maria Sörgjerd
maria.sorgjerd@skola.uppsala.se
Uppdaterad: