Elevhälsa

Elevhälsan på Katedralskolan medverkar till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På det sättet stödjer elevhälsan elevens utveckling mot utbildningens mål.

Skolläkare 
Håkan Sandler

Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången

Till Spången kan du som går i gymnasieskola i Uppsala vända dig om du känner dig stressad eller orolig, har hamnat i en kris, är nedstämd, har ångest eller har något annat som påverkar hur du mår. Spången

Kurator SPRINT

Ida Pennlöv

Skolsköterska SPRINT

Maria Bruun

Kurator BF, HU, SA

Tobias Forsberg

Kurator IB, NA

Emilie Thelin

Skolsköterska BF, HU, SA

Linda Gardelöf Nordström

Mottagning och telefontid:
11.00–12.00

Skolsköterska, IB, NA

Siw Lager-Carlsson

Mottagning och telefontid säkrast tisdag, onsdag, torsdag 10.30–11.30.

Specialpedagog BF, HU, SA

Maria Sörgjerd

Specialpedagog IB, NA

Ann-Mari Hellman
Uppdaterad: