Skolstart HT24

Varmt välkomna till Katedralskolan läsåret 2024/2025

Välkomstbrev från rektor! (PDF, 91 KB)

Lunch serveras redan på uppropsdagen.

Ta med eget hänglås!

På uppropsdagen kommer du att få två viktiga blanketter att fylla i från skolsköterskan.

  • Hälsoblankett - ska fyllas i och lämnas till skolan
  • Journalrekvisition - ska fyllas i och lämnas till skolan


Extramusik – Körsång på Katedralskolan
Musikalen

 

Snabbmattespåret på Naturvetenskapsprogrammet

För elever som söker Naturvetenskapsprogrammet och som redan har betyg i Ma 1c när de börjar i åk 1 finns en möjlighet att välja snabbmattespåret. Det innebär att eleven i åk 1 läser kurserna Ma 2c och 3c och i åk 2 Ma 4 och Ma 5. Inför skolstarten i åk 1 anmäler eleverna intresse för detta till programrektor Lotta Ponterius Bergman lotta.ponterius@uppsala.se Betyg i Ma 1c visas upp för läraren i början av kursen.

Viktig information till vårdnadshavare!

För oss är det viktigt att ha god kontakt med våra elevers vårdnadshavare. För att kunna få kontakt med dig eller för att skicka ut viktig information ber vi er att lägga in era kontaktuppgifter i IST Guardian, från och med 1 augusti kan man lägga in/ändra kontaktuppgifter.
uppsala.se.ist.com/guardian

I samband med skolstarten får eleverna låna dator och läromedel kostnadsfritt. Du som vårdnadshavare kommer att meddelas via e-post när det blir dags att godkänna:

  • Datoravtal
  • Avtal om lån av elevskåp
  • Medgivande om bibliotekskonto.

På uppsala.se kan du som vårdnadshavare hitta alla e-tjänster som rör din ungdoms skolgång
www.uppsala.se/e-tjanster-gymnasiet

För att logga in i en e-tjänst behöver du ha en e-legitimation. Om du inte har e-legitimation, kontakta din ungdoms gymnasieskola för andra sätt att logga in.

Uppdaterad: