För elever

elever vid Brunos på Katedralskolan

Katteelev

Biblioteket - Böcker. Digitala resurser. Tidskrifter. Studieplatser.
Busskort och skolskjuts – regler och ansökan
Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för elever
Katedralskolan på Facebook
Ordningsregler (PDF, 215 KB)– vi strävar efter god ordning och bra värderingar på Katedralskolan
Pegasen (PDF, 2 MB)- skolans tidning
Policy mot fusk och plagiat (PDF, 81 KB)– vad gäller vid prov och uppgifter


Sjukdom och ledighet

Frånvaroanmälan går att göra direkt i Skola24 eller i Skola24mobilapp. 
Det går också att göra frånvaroanmälan för heldag på telefon 0515-77 76 01
För telefonanmälan krävs inget användarkonto.


Information från CSN om studiebidrag och skolk
Läsårstider – när är det lov?
Ledighet (PDF, 124 KB)- Ansökan om ledighet ska göras på blankett.

Studieplan och val

ISTA via skolportalen–  studieplan och valmodul (manual)
Valbara kurser – Det är möjligt att lämna in önskemål om att byta ut valbar kurs under april månad. Länken är aktiv i itslearning under denna tid och kan endast lämnas in en gång.

Elevdator

Skolan har IT-support med tekniker på plats följande tider:

Mån – tors 13:00 – 16:00 i rum 300a

Fredagar IT-support via telefon: 0187271051 (08:00-12:00 samt 13:00-16:00)

Om du får fel / skada på din skoldator måste du fylla i en skadeanmälan här och sedan lämna din dator hos IT-teknikern i rum 300a.

WIFI – på Katte finns två trådlösa nät för dig som elev på skolan:

  • Skolnet_WLAN används uteslutande av skolans egna datorer, om du är inloggad på skoldatorn med ditt skolkonto ansluts den automatiskt.
  • Skolnet_mobile trådlöst nätverk för t ex mobilen där du endast får tillgång till Internet, logga in med samma uppgifter som till skoldatorn.

Digitala resurser

Allmän IT-information (PDF, 2 MB) om de resurser som finns på skolan

Skolportalen - din portal till olika kommunala system t ex frånvaro med Skola24, ISTA, Teams och ITslearning

Schema – skriv in KLASS+KOD för att se personligt schema.
Koden är de två första bokstäverna i förnamn och efternamn. (Specialfall: för "Dubbel-Namn Två Efternamn" blir koden DNTE)

ITslearning - skolans lärplattform

  • Som vårdnadshavare kan du logga in på lärplattformen med BankID och nå vissa resurser t ex aktuella F-varningar se manual (PDF, 384 KB)


E-post – alla elever har en epostadress via skolan.
Logga in med samma användarnamn och lösenord som till din dator
Kalendarium – vad händer på skolan? Visas i Itslearning.
Inläsningstjänst – inlästa läromedel (lösenord och användarnamn till tjänsten är skickad till din skole-postadress)

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa – skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledning

SYV – studie- och yrkesvägledning

Likabehandling

Katedralskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering (PDF, 792 KB)
Klagomål och synpunkter
Anmälan om kränkande behandling

 

 

Uppdaterad: