För elever

elever vid Brunos på Katedralskolan

OBS! Det förekommer stora problem men inloggningar till olika plattformar i kommunen, det beror på ett byte av skoladministrativt system vilken utgör grunden för tillgången till t ex Itslearning och Skola24.

Katteelev

BiblioteketBöcker. Digitala resurser. Tidskrifter. Studieplatser.
Busskort och skolskjuts – regler och ansökan
Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för elever
Katedralskolan på Facebook
Ordningsregler (PDF, 215 KB)– vi strävar efter god ordning och bra värderingar på Katedralskolan
Policy mot fusk och plagiat (PDF, 81 KB)– vad gäller vid prov och uppgifter

Sjukdom och ledighet

Frånvaroanmälan går att göra direkt i Skola24 eller i Skola24mobilapp. 
Det går också att göra frånvaroanmälan för heldag på telefon 0515-77 76 01
För telefonanmälan krävs inget användarkonto.


Information från CSN om studiebidrag och skolk
Läsårstider – när är det lov?
Ledighet (PDF, 124 KB)- Ansökan om ledighet ska göras på blankett.

Studieplan och val

ISTA via skolportalen–  studieplan och valmodul (manual)
Valbara kurser – Det är möjligt att lämna in önskemål om att byta ut valbar kurs under april månad. Länken är aktiv i itslearning under denna tid och kan endast lämnas in en gång.

Elevdator

Allmän IT-information (PDF, 1 MB)

Skolan har IT-support med tekniker på plats följande tider:
Mån – fre 10:00 – 12:00 i rum 300a (kan ändras på grund av coronapandemin)

Om du får fel / skada på din skoldator måste du felanmäla din dator.
Felanmälan sker här via webben.

WIFI – på Katte finns två trådlösa nät för dig som elev på skolan:

  • Skolnet_WLAN används uteslutande av skolans egna datorer, om du är inloggad på skoldatorn med ditt skolkonto ansluts den automatiskt.
  • Skolnet_mobile trådlöst nätverk för t ex mobilen där du endast får tillgång till Internet, logga in med samma uppgifter som till skoldatorn.

Digitala resurser

Skolportalen - din portal till olika kommunala system t ex frånvaro med Skola24, ISTA, Teams och ITslearning

Schema – skriv in KLASS+KOD för att se personligt schema.
Koden är de två första bokstäverna i förnamn och efternamn. (Specialfall: för "Dubbel-Namn Två Efternamn" blir koden DNTE)

ITslearning – Katedralskolans lärplattform.
E-post – alla elever har en epostadress via skolan.
Logga in med samma användarnamn och lösenord som till din dator
Kalendarium – vad händer på skolan? Visas i Itslearning.
Inläsningstjänst – inlästa läromedel (lösenord och användarnamn till tjänsten är skickad till din skole-postadress)

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa – skolsköterska, kurator, skolläkare & psykolog
SYV – studie- och yrkesvägledning

Likabehandling

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 163 KB)
Klagomål och synpunkter
Anmälan om kränkande behandling

Ämnesinstitutioner med hemsida

Kemi

 

Uppdaterad: