För elever

elever vid Brunos på Katedralskolan

Katteelev

Biblioteket - Böcker. Digitala resurser. Tidskrifter. Studieplatser.
Busskort och skolskjuts – regler och ansökan
Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för elever
Katedralskolan på Facebook
Ordningsregler (PDF, 215 KB)– vi strävar efter god ordning och bra värderingar på Katedralskolan
Pegasen (PDF, 2 MB)- skolans tidning
Policy mot fusk och plagiat (PDF, 81 KB)– vad gäller vid prov och uppgifter


Sjukdom och ledighet

Frånvaroanmälan går att göra direkt i Skola24 eller i Skola24mobilapp. 
Det går också att göra frånvaroanmälan för heldag på telefon 0515-77 76 01
För telefonanmälan krävs inget användarkonto.


Information från CSN om studiebidrag och skolk
Läsårstider – när är det lov?
Ledighet (PDF, 124 KB)- Ansökan om ledighet ska göras på blankett.

Studieplan och val

ISTA via skolportalen–  studieplan och valmodul (manual, valkatalog)
Valbara kurser – Det är möjligt att lämna in önskemål om att byta ut valbar kurs under april månad. Länken är aktiv i Unikum under denna tid och kan endast lämnas in en gång.


WIFI – på Katte finns två trådlösa nät för dig som elev på skolan:

  • Skolnet_WLAN används uteslutande av skolans egna datorer, om du är inloggad på skoldatorn med ditt skolkonto ansluts den automatiskt.
  • Skolnet_mobile trådlöst nätverk för t ex mobilen där du endast får tillgång till Internet, logga in med samma uppgifter som till skoldatorn.

Digitala resurser

Skolportalen - din portal till olika kommunala system t ex Skola24, ISTA, Teams och Unikum

Schema – skriv in KLASS+KOD i rutan Ange ID för att se personligt schema.
Koden är de två första bokstäverna i förnamn och efternamn. (Specialfall: för "Dubbel-Namn Två Efternamn" blir koden samma som ovan i förnamn plus första bokstaven i varje efternamn)

Skolans lärportal - Unikum

Unikum hittar du via skolportal.uppsala.se. Du loggar in med ditt skolnetkonto. Loggar du in genom Unikums egen startsida välj:
Andras sätt att logga in-->Uppsalakommun

Unikum ersätter ITSLearning fr.o.m. hösten 2023

E-post – alla elever har en epostadress via skolan.
Logga in med samma användarnamn och lösenord som till din dator
Inläsningstjänst – inlästa läromedel (lösenord och användarnamn till tjänsten är skickad till din skole-postadress)

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa – skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog
Katedralskolans handlingsplan för en drogfri skola 2023-2024 (PDF, 327 KB)

Studie- och yrkesvägledning

SYV – studie- och yrkesvägledning

Likabehandling

Katedralskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering (PDF, 793 KB)
Synpunkter eller klagomål
Anmälan om kränkande behandling

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: För elever