Kansli och administration

Kansliets öppettider

8.00-9.30, 10.00-14.30, 15.00-16.00
Fredagar stänger kansliet 14.30
kanslikatedral@uppsala.se

Helen Ax

Skoladministratör - IB, IMS
Kansli
helen.ax@uppsala.se

Laura Honkasalo

Skoladministratör
Ekonomi, Personal, Webbredaktör
laura.honkasalo@uppsala.se

Administration

Maja Stjärndotter

Skoladministratör
Kartläggare IMS
maja.stjarndotter@uppsala.se

Mia Wikner

Studieadministratör
Schema, skola24 (frånvaro) och kalendariet
mia.wikner@uppsala.se

Pernilla Gürbüz

Administrativ samordnare
Studieadministratör BF, HU, NA och SA
pernilla.gurbuz@uppsala.se
Uppdaterad: