Kansli och administration

Kontakt kansli

8.00–9.00, 9.45–12.00 och 13.00–14.30
kanslikatedral@uppsala.se

Lena Schotte

Skoladministratör
Reception, övrig adm. service
lena.schotte@uppsala.se

Anneli Östlund

Skoladministratör
Dexter, Personal, SPRINT
anneli.ostlund@uppsala.se

Laura Honkasalo

Skoladministratör
Ekonomi
laura.honkasalo@uppsala.se

Maja Stjärndotter

Skoladministratör
Kartläggare SPRINT
maja.stjarndotter@uppsala.se

Pernilla Gürbüz

Studieadministratör
Elevadministrativa system, schema
pernilla.gurbuz@uppsala.se

Mia Wikner

Studieadministratör
Schema, övrig adm.
mia.wikner@uppsala.se
Uppdaterad: