Kansli och administration

Kontakt kansli

8.00–9.00, 9.45–12.00 och 13.00–14.30

Kansliet är stängt 29 - 30 april och 31 maj.

 

Begränsade öppettider 27 maj - 28 juni och 5 aug - 30 aug:

8.00 - 12.00

Kansliet är stängt under juli.

Lena Schotte

Skoladministratör
Reception, övrig adm. service

Laura Honkasalo

Skoladministratör
Ekonomi, personal

Pernilla Gürbüz

Studieadministratör
Elevadministrativa system, övrig adm.

Mia Wikner

Studieadministratör
Schema, övrig adm.
Uppdaterad: