Kansli och administration

Kontakt kansli

8.00–9.00, 9.45–12.00 och 13.00–14.30

Lena Schotte

Skoladministratör
Reception, övrig adm. service

Anneli Östlund

Skoladministratör
SPRINT, övrig adm. service

Laura Honkasalo

Skoladministratör
Ekonomi, personal

Pernilla Gürbüz

Studieadministratör
Elevadministrativa system, övrig adm.

Mia Wikner

Studieadministratör
Schema, övrig adm.
Uppdaterad: