Kansli och administration

Kontakt kansli

8.00–9.00, 9.45–12.00, 13.00-14.30
kanslikatedral@uppsala.se

Lena Schotte

Skoladministratör
Reception, övrig adm. service
lena.schotte@uppsala.se

Laura Honkasalo

Skoladministratör
Ekonomi, Personal
laura.honkasalo@uppsala.se

Maja Stjärndotter

Skoladministratör
Kartläggare SPRINT
maja.stjarndotter@uppsala.se

Pernilla Gürbüz

Studieadministratör BF, HU, IB, NA, SA
Schema, Itslearning, elevadministrativa system, betyg
pernilla.gurbuz@uppsala.se

Mia Wikner

Studieadministratör SPRINT
Schema, skola24, elevadministrativa system, betyg
mia.wikner@uppsala.se
Uppdaterad: