Kattemusikalen

Varje år under en vecka på vårterminen sätter Katedralskolan upp en musikal.

Eleverna tas ut till sångroller, spelar i orkester eller står för ljud och ljussättning. Föreställningarna visas i aulan. Elever som deltagit i musikalen får sedan poäng i en kurs som motsvaras av den uppgift man utför.

Läs mer på Kattemusikalens webbplats

Uppdaterad: