Kontakt

Kontaktuppgifter och frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs på telefon 018 -727 70 70 (före första lektionen) eller i Dexter (endast vårdnadshavare).

E-post: kansli@katedral.se
Telefon: 018-727 91 44
 

Besöksadress
Katedralskolan
Skolgatan 2 (Västra), Skolgatan 53 (Östra)
753 12 Uppsala

Postadress
Katedralskolan
Uppsala Kommun
753 75 Uppsala

 

Uppdaterad: