Matematik på skolan

Matematik på Katte

Barn– och fritidsprogrammet

Matematik 1a (obligatorisk) och Matematik 2a (valbar)

Humanistiska programmet

Matematik 1b (obligatorisk) och Matematik 2b och 3b (valbara)

International Baccalaureate

År 1 läser alla elever matematikkurser som motsvarar nationella programmens Ma1c och Ma2c. 

Till år 2 och 3 väljer man mellan

  • Mathematical Studies Standard Level (främst för dem som inte avser fortsätta med naturvetenskapliga studier efter gymnasiet)
  • Mathematics Standard Level (främst för dem som planerar fortsätta med naturvetenskapliga studier på högskolan)
  • Mathematics Higher Level (en mycket avancerad kurs med många lektioner varje vecka och innehåller matematik som når en bit in på högskolenivå)

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 1c, 2c, 3c och 4 (obligatoriska)
Matematik 5 och Matematik specialisering (valbara)

Snabbmattespåret

För elever som redan har betyg i Ma1c när de börjar i åk 1. I årskurs 1 läser man Ma 2c och Ma 3c och i åk 2 Ma 4 och Ma 5. Eleverna anmäler intresse för detta före 1 augusti.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Matematik 1b och 2b är obligatoriska. Matematik 3b är valbar i årskurs 3.

Stöd i matematik

Mattestuga (lärare från skolan) varje onsdag eftermiddag klockan 14.30
Speciallärare på skolan för elever med särskilda behov.

Skolornas matematiktävling

Skolans elever brukar ofta få fina placeringar både nationellt och internationellt i Skolornas matematiktävling.

Pythagoras quest

En matematiktävling för elever i grundskolan som Katedralskolan arrangerar i samarbete med Handelskammaren i Uppsala

Har du frågor om matematik på Katte?

Kontakta Niklas Zetterling, ämnesansvarig matematiklärare, niklas.zetterling@skola.uppsala.se

Uppdaterad: