Matematik på skolan

Matematik på Katte

Barn– och fritidsprogrammet

Matematik 1a (obligatorisk) och Matematik 2a (valbar)

Humanistiska programmet

Matematik 1b (obligatorisk) och Matematik 2b och 3b (valbara)

International Baccalaureate

År 1 läser alla elever matematikkurser som motsvarar nationella programmens Ma1c och Ma2c. 

Till år 2 och 3 väljer man mellan

  • Mathematical Studies Standard Level (främst för dem som inte avser fortsätta med naturvetenskapliga studier efter gymnasiet)
  • Mathematics Standard Level (främst för dem som planerar fortsätta med naturvetenskapliga studier på högskolan)
  • Mathematics Higher Level (en mycket avancerad kurs med många lektioner varje vecka och innehåller matematik som når en bit in på högskolenivå)

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 1c, 2c, 3c och 4 (obligatoriska)
Matematik 5 och Matematik specialisering (valbara)

Snabbmattespåret

För elever som redan har betyg i Ma1c när de börjar i åk 1. I årskurs 1 läser man Ma 2c och Ma 3c och i åk 2 Ma 4 och Ma 5. Eleverna anmäler intresse för detta före 1 augusti.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Matematik 1b och 2b är obligatoriska. Matematik 3b är valbar i årskurs 3.

Stöd i matematik

Mattestuga (lärare från skolan) varje onsdag eftermiddag klockan 14.30
Mattecentrum (studenter från universitetet) varje tisdag 17.30-19.30
Speciallärare på skolan för elever med särskilda behov.

Månadens problem / problem(s) of the month

Kan du lösa matematikproblemen?

Skolornas matematiktävling

Skolans elever brukar ofta få fina placeringar både nationellt och internationellt i Skolornas matematiktävling.

Pythagoras quest

En matematiktävling för elever i grundskolan som Katedralskolan arrangerar i samarbete med Handelskammaren i Uppsala

Har du frågor om matematik på Katte?

Kontakta Niklas Zetterling, ämnesansvarig matematiklärare, niklas.zetterling@katedral.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Matematik på skolan