Samhällsvetenskapsprogrammet

Alla vet vi att vi är en del av samhället, men på vilket sätt? Hur påverkar individen samhället? På samhällsvetenskapsprogrammet går diskussionerna om samhällsfrågor som en röd tråd genom utbildningen.

samelever

Här får du lära dig hur du kan påverka och hur du påverkas. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen är du behörig att läsa ett stort antal program eller ämnen på universitet och högskola. Du kan till exempel utbilda dig till journalist, jurist, ekonom, lärare, psykolog eller sjuksköterska.

På Katedralskolan utvecklar du de kunskaper du behöver för att göra de val du vill efter gymnasiet. Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder också möjligheter för individuell fördjupning i juridik, hållbar utveckling, internationell politik, språk och naturkunskap. Här erbjuds du möjligheter att välja kurser som ger meritvärdespoäng och gör dig konkurrenskraftig om du söker dig till universitet eller högskola.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du intresserad av det som händer runt omkring dig – politiska val, internationella konflikter eller miljöfrågor? Då är inriktning samhällsvetenskap rätt för dig. Här lär du dig att förstå världen och hur du gör för att påverka den. Vi tittar på allt från hur Uppsala kommun styrs till hur EU och FN fungerar.

Viktiga ämnen inom den samhällsvetenskapliga inriktningen är samhällskunskap och historia, men också ämnen som geografi och språk. Tillsammans skapar de förståelse för världen och lär dig att påverka och utveckla den.

Inriktning Beteendevetenskap

Är du intresserad av hur människor agerar som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen? Då är inriktning beteendevetenskap rätt för dig. Här lär du dig hur människan utvecklas och formar sin identitet. Vi undersöker hur vi kommunicerar, lär oss och leder andra.

Viktiga ämnen inom den beteendevetenskapliga inriktningen är samhällskunskap och psykologi, men också ämnen som kommunikation, ledarskap och språk. Tillsammans ger de kunskap om människans beteende i grupper och samhällen.

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5, 100 p Engelska 6, 100 p Filosofi 1, 50 p
Historia 1b, 100 p Matematik 2b, 100 p Gymnasiearbete, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p Moderna språk, 100 p Religionskunskap 1, 50 p
Matematik 1b, 100 p Psykologi 1, 50 p Svenska 3 / SVA 3, 100 p
Moderna språk, 100 p Samhällskunskap 2, 100 p Valbara kurser, 200 p
Naturkunskap 1b, 100 p Svenska 2 /SVA 2, 100 p  
Samhällskunskap 1b, 100 p Valbara kurser, 100 p  
Svenska 1 /SVA 1, 100 p    
  Beteendevetenskap Beteendevetenskap
  Kommunikation, 100 p Internationella relationer, 100  p
  Psykologi 2a, 50 p Ledarskap & organisation, 100 p
  Programfördjupning**, 100 p Sociologi, 100 p
     
  Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap
  Historia 2a, 100 p Geografi 1, 100 p
  Programfördjupning**, 100 p Historia 3, 100 p
    Religionskunskap 2, 50 p
    Samhällskunskap 3, 100 p
     
Summa årskurs 1: 800 poäng Summa årskurs 2: 900/850 poäng Summa årskurs 3: 800/850 poäng

Exempel på valbara kurser*; Bild och form 1b, Engelska 7, Entreprenörskap, Film- och tv-kunskap, Fotografisk bild 1, Företagsekonomi 1, Geografi 1, Historia 3, Idrott och hälsa 2, Kultur- och idéhistoria, Litteratur, Matematik 3b, Moderna språk, Musikalen, Naturkunskap 2, Pedagogiskt ledarskap, Privatjuridik, Psykologi 2a, Psykologi 2b, Retorik, Skrivande.

*Kurser ges i mån av intresse

**Programfördjupningskurser beslutas senare under detta läsår.

Uppdaterad: