Humanistiska programmet

På Humanistiska programmet lär du dig att förstå och tolka människor nu i din egen tid och historiskt – i din närhet och globalt.

elev

Vi utmanar dig med historia, språk, kulturhistoria, filosofi och psykologi!
Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig kunskaper för högskolestudier inom humaniora och samhällskunskap, till exempel språk, historia, religion, arkeologi, multietnicitet, konstvetenskap, filmvetenskap och journalistik. I framtiden kan du söka dig till yrken som kräver bred språklig, kulturell och social kompetens, till exempel journalist, tolk, översättare, lärare, arkeolog, redaktör eller museipersonal.

Inriktning kultur

Kultur, till exempel litteratur, musik, konst, film och arkitektur, är en stark motor för människors utveckling. Är du intresserad av hur kultur påverkar, och alltid har påverkat, människan? Vill du veta mer om hur vi människor skapar vår kultur? I så fall är kulturinriktningen på humanistiska programmet någonting för dig. Här utmanar vi dig att studera, diskutera och tolka olika kulturuttryck och kulturupplevelser i alla möjliga former.

Inriktning språk

Vill du ha en unik möjlighet att förbättra ditt viktigaste verktyg – språket? Språkinriktningen ger dig fördjupade kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur, media och samhälle. Du kan välja att provsmaka flera olika språk eller att koncentrera dig på två språk och bli riktigt bra på dem. Latinet ger dig en stabil språklig grund och visar hur språkkunskaper förstärker varandra. Och varför inte läsa en nybörjarkurs i japanska eller ryska?

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5, 100 p  Engelska 6, 100 p Film- och tv-kunskap 1, 100 p
Historia 1b, 100 p Filosofi 1, 50 p Gymnasiearbete, 100 p
Idrott och hälsa 1, 50 p Historia 2b - Kultur, 100 p Religionskunskap 1, 50 p
Matematik 1b, 100 p  Idrott och hälsa 1, 50 p Svenska 3 / SVA 3, 100 p
Moderna språk, 100 p Svenska 2 / SVA 2, 100 p  
Människans språk 1, 100 p    
Naturkunskap 1b, 100 p Kultur Kultur
Samhällskunskap 1b, 100 p Kultur- och idéhistoria, 100 p Filosofi 2, 50 p
Svenska 1 / SVA 1, 100 p Moderna språk, 100 p Litteratur, 100 p
  Psykologi 1, 50 p Samtida kulturuttryck, 100 p
  Latin - Språk och kultur 1, 100 p Valbara kurser, 200 p
  Valbara kurser, 100 p  
     
  Språk Språk
  Latin - Språk och kultur 1, 100 p Språk, 200 p
  Språk, 200 p Filosofi 2, 50 p
  Psykologi 1, 50 p Valbara kurser, 200 p
  Valbara kurser, 100 p  
     
Summa årskurs 1: 850 poäng Summa årskurs 2: 850 poäng Summa årskurs 3: 800 poäng

Exempel på valbara kurser*; Bild och form 1b, Engelska 7, Entreprenörskap, Fotografisk bild 1, Företagsekonomi 1, Idrott och hälsa 2, Kultur- och idéhistoria, Matematik 2b, Matematik 3b, Moderna språk, Musikalen, Naturkunskap 2, Pedagogiskt ledarskap, Rätten och samhället, Psykologi 2a, Psykologi 2b, Retorik, Samhällskunskap 2, Skrivande.

*Kurser ges i mån av intresse

Uppdaterad: