Biblioteket

Här finns cirka 13.000 böcker, ett 30-tal tidskrifter, studieplatser och skolans bibliotekarie, Kerstin, som hjälper dig med informationssökning och boktips.

Bibliotek

Biblioteksplan (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB) för Uppsala kommuns gymnasieskolor.

Kontakt och öppettider

Kerstin Vitalis, bibliotekarie
kerstin.vitalis@uppsala.se 
018-727 70 10 .

Biblioteket är öppet kl. 8.00–16.00.

Resurser

I Skolon, som du hittar i Skolportalen, har du tillgång till NE.se, Alex, Landguiden, EBSCO, Artikelsök och Retriever. 

Bibliotekskataloger

Welib Gymnasiebibliotekens katalog.
Bibliotek Uppsala Folkbibliotekens katalog.
Libris De svenska universitetsbibliotekens katalog.
Uppsala universitetsbiblioteks katalog 

Uppslagsverk

NE.se Nationalencyklopedin. Finns i Skolon.
Encyclopaedia Britannica Det stora engelska uppslagsverket. Anslut via NE.se i Skolon.
Alex. Fakta om mer än 6000 författare. Finns i Skolon.
Landguiden. Fakta om världens länder. Finns i Skolon.
The World Factbook På engelska om världens länder.

Tidnings- och tidskriftsartiklar samt övriga databaser

Artikelsök Databas med 2,5 miljoner indexerade artiklar. Finns i Skolon.
Retriever Artiklar i fulltext. Finns i Skolon.
EBSCO host Engelskspråkig tidskriftsdatabas med enorm räckvidd. Finns i Skolon.
Utrikesmagasinet UI:s oberoende nättidning analyserar världsläget.
Svenska.se Sök i Svenska Akademiens ordböcker.
SCB Sök statistik hos Statistiska centralbyrån.
Litteraturbanken Digital samling av svenska texter, mest äldre skönlitteratur.

Länkkataloger

Bibblan guidar Informationstjänst från Sveriges bibliotekarier.
Länkskafferiet Skolverkets länkkatalog.

Vetenskapliga publikationer

PubMed Databas i bio-/medicinsk vetenskap med artiklar, bibliografiska uppgifter, citeringar och sammanfattningar för forskningsartiklar.
DOAJ Directory of Open Access Journals. Tillgång till 17.000 granskade tidskrifter.
Google Scholar Vetenskapliga publikationer och tidskrifter.
DiVA Digitalt arkiv för svenska forskningspublikationer. Mycket i fulltext.
SwePub Vetenskapligt material från svenska universitet och högskolor.

Om informationssökning och källkritik

Internetstiftelsen Råd om källkritik, digital kompetens och livet på nätet.
Praktisk källkritik Internetstiftelsen ger en grundläggande genomgång.
MIK Kunskapsbank Medie- och informationskunskap från Statens Medieråd.

Stipendier

Global grant Logga in med BibliotekUppsala:s lånekort + pinkod.
Stipendielistan Sveriges enklaste sätt att söka stipendier.

Uppdaterad: