Biblioteket

Här finns cirka 12.000 böcker, ett 30-tal tidskrifter, studieplatser och skolans bibliotekarie, Kerstin, som hjälper dig med informationssökning och boktips.

Bibliotek

Du kan få ytterligare hjälp från biblioteket i lärportalen Itslearning. Ta del av boktips, nyheter, länktips, källkritik, tävlingar och mer i Katedralskolans bibliotek (under Kurser). Under fliken Digitala lärresurser  får du också tillgång till flera av uppslagsverken och pressarkiven.

Biblioteket är öppet 8.00–16.00.

Biblioteksplan (PDF, 2 MB) för Uppsala kommuns gymnasieskolor.

Bibliotekarie

Kerstin Vitalis kerstin.vitalis@uppsala.se
Du kan nå biblioteket på 018-727 70 10 

Resurser

Under fliken Digitala lärresurser i Itslearning  har du tillgång till NE.se, Alex, Landguiden, EBSCO, Artikelsök och Retriever.
De inloggningsuppgifter du behöver finns i kursen Katedralskolans bibliotek, under fliken Innehåll/Databaser och uppslagsverk.

Bibliotekskataloger

Gymnasiebiblioteken Uppsala Gymnasiebibliotekens och folkbibliotekens bestånd.
Bibliotek Uppsala Stadsbibliotekets och övriga folkbiblioteks bestånd.
Libris De svenska universitetsbibliotekens katalog.
Disa Uppsala universitetsbiblioteks katalog.

Uppslagsverk

NE.se Nationalencyklopedin. För tillgång, gå till Itslearning, Digitala lärresurser.
Encyclopaedia Britannica Inloggningsuppgift finns på Itslearning.
Alex. Fakta om mer än 6000 författare. För tillgång, gå till Itslearning, Digitala lärresurser.
Landguiden. Fakta om världens länder. För tillgång, gå till Itslearning, Digitala lärresurser.
The World Factbook På engelska om världens länder.

Tidnings- och tidskriftsartiklar samt övriga databaser

Library PressDisplay 4000 tidningar och tidskrifter från 100 länder.
Retriever Artiklar i fulltext. För tillgång, gå till Itslearning, Digitala lärresurser.
DOAJ Directory of Open Access Journals. 2 miljoner granskade artiklar.
Sverige i siffror Statistikverktyg från SCB, Statistiska centralbyrån.
Historiebiblioteket Bilder, texter, kartor och tidslinjer.
Litteraturbanken Digital samling av svenska texter, mest äldre skönlitteratur.

Länkkataloger

Bibblan guidar Informationstjänst från Sveriges bibliotekarier.
Länkskafferiet Skolverkets länkkatalog.
Search Credible Engelskspråkig länkkatalog.

Vetenskapliga publikationer

PubMed Databas i bio-/medicinsk vetenskap med artiklar, bibliografiska uppgifter, citeringar och sammanfattningar för forskningsartiklar.
Google Scholar Vetenskapliga publikationer och tidskrifter.
DiVA Digitalt arkiv för svenska forskningspublikationer och studentuppsatser. Mycket i fulltext.
SwePub Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera.

Källkritik

Infokoll Bra sida om att använda källor, referera, skriva källförteckning med mera.

Stipendier

Global grant login Stipendiedatabas – logga in med lånekortsnummer.
Stipendielistan Sveriges enklaste sätt att söka stipendier.

Uppdaterad: