På en pressträff idag rekommenderade regeringen landets gymnasieskolor att från och med onsdagen den 18 mars övergå till fjärr- och distansundervisning. Åtgärden förväntas minska smittspridningen av coronaviruset i samhället.

 

Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden har fattat beslut om distansundervisning i gymnasieskolorna.

 

Information till Katedralskolans elever läggs ut på vår lärplattform itslearning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla elever ska kunna fortsätta studera och få sin utbildning även i fortsättningen. Vi behöver hjälpas åt för att hitta bra lösningar som fungerar både för lärare och elever. Elevernas eget ansvar väger nu ännu tyngre än vanligt. Ni som är vårdnadshavare bör stötta era ungdomar, så de kan bedriva skolarbete trots rådande förutsättningar.

 

Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smitta. Ha god handhygien och begränsa sociala kontakter, annars fyller distansundervisningen inte sitt syfte. Studera hemma och inte på caféer.

 

Elever som behöver hämta läroböcker och datorer med mera kan göra det under onsdagen den 18 mars, men från och med torsdag fungerar inte elevernas taggar till skolan. 

Students who need to get their books, computers etc. can come to school on Wednesday the 18th of March. There are no lessons on Wednesday. From Thursday the tags doesn´t work. Your teachers will give you more information on itslearning.

 

Det här är inga enkla beslut att fatta, men vi ska samtidigt komma ihåg att barn, ungdomar och friska vuxna löper liten risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Att vi stänger skolor handlar om att skydda samhällets allra känsligaste personer. Vi hjälps åt för att försöka lösa dessa utmaningar.

 

Har ni frågor kan ni kontakta någon på Katedralskolan. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

Varmaste hälsningar

Heléne Lagerquist

Rektor

 

17 mars 2020