Information till vårdnadshavare på gymnasieskolan

Vi ser nu en ökad smittspridning av Covid-19 i vårt samhälle, särskilt här i Uppsala. Vilket även vi inom gymnasieskolan kan konstatera då vi hittills haft ett fåtal, men ändå ett ökat antal bekräftade fall av Covid-19.

Du kan läsa mer om kommunens riktlinjer här (PDF, 50 KB)

20 oktober 2020