Frånvaroanmälan

Uppsala kommun använder Skola24 för hantering av frånvaro.

Skola24

Heldagsfrånvaro: 0515-77 76 01

Har du som vårdnadshavare inte tillgång till BankID kan du kontakta skola24-ansvarig på skolan för registrering av aktuell e-postadress. Då ges möjlighet till en alternativ inloggning.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan går att göra direkt i Skola24 eller i Skola24mobilapp. Frånvaroanmälan kan göras del av dag, heldag eller upp till 5 dagar framåt.

Det går också att göra frånvaroanmälan för heldag på telefon 0515-77 76 01. För telefonanmälan krävs inget användarkonto. Frånvaroanmälan av omyndig elev ska ske av vårdnadshavare.

Om du måste lämna skolan under skoldagen på grund av sjukdom eller annan giltig orsak, ska du anmäla detta.

Om du har frånvaro mer än några timmar och inte av engångskaraktär behöver du föra en dialog med din mentor. Närvaro är en viktig faktor för att lyckas med sina studier. CSN kräver även heltidsstudier för studiebidrag. 
21 september 2020