Goethe-institutet ett samarbete med många möjligheter

Varje år ger Goethe-institutet tyskelever på Katedralskolan stipendier för en tre veckor lång språkkurs i Tyskland, med språkundervisning, aktiviteter och sightseeing med deltagare från hela världen. Stipendierna är en del av vårt samarbete med Goethe-institutet, och i år går de till Signe Hjorton Vessby, Emma Jäll, Saga Edlund, Jacob Caselunghe, Sara Rydh Rahbek och Oscar Einvall, som ska åka till Bremen respektive Frankfurt.
Varmt grattis och ha så roligt!

 

 

Tyskeleverna i steg 4 och steg 5 har idag vid en ceremoni mottagit sina certifikat från Goethe-institutet baserat på ett tyskprov vi gjort. Det är ett intyg på elevernas språkkunskaper motsvarande nivåerna B1 och B2 utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).  Varmt grattis till de fina certifikaten och stort tack till Goethe-institutet, som ordnade detta inom ramen för vårt partnersamarbete.

 

7 juni 2022