Fotbollsläger i Hamburg

Fyra tyskelever på Katedralskolan är på fotbollsläger i Hamburg 30 april till 8 maj.

Lägret anordnas av Goethe-institutet och på agendan står fotbollsträning, tysklektioner och lite sightseeing. Deltagarna kommer från nordvästra Europa och från partnerskolor med Goethe-institutet, vilket även Katedralskolan är.

Från oss deltar Niklas D’Arcy, Thomas Freier, Daniel Smekal och Lova Lindahl.

Elever på fotbollsläger

29 april 2022