IB art exhibition 2022

IB19 Arts class displayed their collective talents and creativity in their art exhibition -- IB19 Bild visar upp sina kollektiva talanger och kreativitet i sin konstutställning

See the exhibition here.

Two years of planning, preparing, painting and building finally paid off, as the IB19 Arts class displayed their collective talents and creativity in their art exhibition for everyone’s enjoyment. With a plethora of interpretations and ideas for what art can be, they brought a varied and continuously astonishing experience with each installment. Thank you IB19 Arts for sharing your work with us!

 

Efter två år av planering, förberedelser, målning och byggande så är äntligen mödan värd, då IB19 Bild visar upp sina kollektiva talanger och kreativitet i sin konstutställning till allas behag. De visade en stor variation på tolkningar och idéer för vad konst kan vara och med det gav de oss en ständigt häpnadsväckande upplevelse med varje individuell utställning. Tack IB19 Bild för att ni delat era konstverk med oss!

6 april 2022