Elever från Katte med i forskningsprojekt

Elever från några gymnasieskolor i Uppsala, bland annat Katedralskolan och Rosendalsgymnasiet, är med i ett forskningsprojekt om arbetssätt för digital källkritik...

I studien  undersöks frågan om hur olika arbetssätt kan stimulera elevers digitala källkritik – i olika skolämnen och över ämnesgränser.
Nu har det gjorts en första datainsamling och SVT intervjuade några glada elever som deltog:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/nytt-verktyg-ska-hjalpa-unga-att-upptacka-fejkade-inlagg

22 mars 2021