Läxhjälp för kommunala gymnasieelever

Uppsala kommun anordnar från och med den 1:a februari 2021 läxhjälp för gymnasieelever studerandes vid en kommunal gymnasieskola i Uppsala kommun.

Allmänt om läxhjälpen
Läxhjälpen är en stödverksamhet där man som elev kan få hjälp med sina studier. Vi har fyra läxhjälpare som bland annat kan stödja dig i ämnena engelska, svenska, matematik, fysik och SO-ämnen.

När ges läxhjälpen? 
Läxhjälpen ges varje vardag mellan kl. 15-17  på plats i Fyrisskolans bibliotek för Fyrisskolans elever. För övriga kommunala gymnasieelever ges läxhjälpen via Teams mellan kl. 15-17 varje vardag. Ingen föranmälan är nödvändig, du tar med aktuellt material d.v.s. lärobok, uppgifter och annat som kan behövas för att du ska få läxhjälp.

Får bara Fyrisskolans elever komma? 
Endast Fyrisskolans elever får komma till skolan. Övriga kommunala gymnasieelever är välkomna digitalt via Teams.

Vilka ämnen kan man få hjälp med?
Det finns engelsk- och matematiklärare närvarande varje dag. Det finns alltid någon som kan hjälpa dig även om de inte är utbildade i ämnet. Man kan alltid ta med sig material och be om hjälp oavsett.

Kan jag få hjälp på distans?
Du kan få läxhjälp även på distans under samma tider (vardagar 15.00 – 17.00). Du skickar ett meddelande på Teams till Mohamad-Hani.Zeino eller Ylva.Ten-Siethoff så ringer vi upp dig via Teams. Du måste med andra ord ha Teams på din dator så att vi kan nå dig. Det går även att sms:a eller ringa till telefonnummer 0790607539 så hjälper vi dig att få kontakt via Teams.

Med anledning av covid-19
På läxhjälpen gäller Fyrisskolans coronaregler. Vi ber dig att hålla avstånd till andra och lyssna på läxhjälparnas anvisningar. Det får inte sitta fler än tre elever vid ett bord. Det är inte heller tillåtet att uppehålla sig på Fyrisskolan före eller efter besöket på läxhjälpen. I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill att du läser om våra Coronaregler innan du kommer första gången.

Coronaregler för läxhjälpen (PDF, 117 KB) (PDF, 117 KB).

29 januari 2021