En elev från Katedralskolan har blivit uttagen till Junior Academy

Parisa Ahmadi elev på KatedralskolanParisa Ahmadi i IB20B har blivit uttagen till den världsomspännande och högt värderade organisationen Junior Academy

Vad är Junior Academy?

Det är ett nätverk av unga från hela världen, som är intresserade av naturvetenskap, klurigheter och att lösa problem. Två gånger om året släpps aktuella utmaningar. Då skapar ungdomarlag där deltagare ifrån olika länder kompletterar varandra. Tävlingen genomförs två gånger varje år och utmaningarna är kopplade till FN:s 17 mål för en hållbar framtid. Även olika företag och forskare är med och utformar utmaningarna. Tävlingarna handlar om verkliga problem som vi måste börja lösa nu.

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och the New York Academy of Sciences (NYAS)

Höstens utmaning är att tänka till hur framtidens textilandvändning kan se ut!

16 oktober 2020