Avtäckning av rektorsporträtt

Avtäckning av rektorsporträtt

Under Katedralskolans långa historia har rektorsposten besuttits av många. I vår vackra skolbyggnad finns rektorsporträtt av de 10 rektorer som sedan 1845 har innehaft ämbetet, vilka samtliga har varit män. Detta förändrades i samband med att Heléne Lagerquist blev den första kvinnliga rektorn för skolan år 2008 fram till år 2020. Måndagen den 17 april anordnades en ceremoni när Helénes porträtt avtäcktes. Vanligtvis arbetar inte Uppsala kommuns enhet för offentlig konst med att utföra porträtt av politiker eller ämbetsmän längre, men med anledning av denna historiska händelse gjordes ett undantag. Konstnären bakom porträttet är Martina Müntzing.

19 april 2023