Skolan avtackar praktikant från Goethe-institutet

Idag tackar vi Sabrina Fischer från Tyskland som varit hos oss på skolan i tre månader.

Hon är Schulwärts-praktikant genom Goethe-institutet och har varit med i tyskundervisningen och bidragit med extra språkträning både muntligt och skriftligt samt berättat om Tyskland med mera. Varmt tack!

Sabrina Fischer från Goethe-institutet

20 december 2021