Skolstart

Tisdag 18 augusti

Åk 1

Kl. 10.00 Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet
Plats: Dag Hammarskjölds aula, Katedralskolan

Kl. 10.45 Naturvetenskapsprogrammet och Barn- och fritid
Plats: Dag Hammarskjölds aula, Katedralskolan

Kl. 10.45 International Baccalaureate
Plats: Anders Walls sal, Katedralskolan


Åk 3

Kl. 08.30: Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet
Plats: Dag Hammarskjölds aula

Kl. 09.15: Naturvetenskapsprogrammet och Barn- och fritid
Plats: Dag Hammarskjölds aula

Kl. 09.15: International Baccalaureate
Plats: Anders Walls sal

Onsdag 19 augusti

Kl. 09.00: SPRINT
Plats: Dag Hammarskjölds aula, Katedralskolan

Åk 2

Kl. 12.45: Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet
Plats: Dag Hammarskjölds aula

Kl. 13.30: Naturvetenskapsprogrammet och Barn- och fritid
Plats: Dag Hammarskjölds aula

Kl. 13.00: International Baccalaureate
Plats: Anders Walls sal

 

 

30 juli 2020