För gagnelig gärning

Uppsala kommun delar varje år ut förtjänsttecken till de som i 25 år varit medarbetare i kommunen.

En ceremoni hölls på Uppsala slott den 6 maj där Per Eklund, Håkan Jansson och Yvonne Lager Olsson (ej med på bilden) deltog. Skolan gratulerar alla tre jubilarerna och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete.

9 maj 2022