Unikum införs på gymnasiet hösten 2023

Höstterminen 2023 införs Unikum på samtliga kommunala gymnasieskolor. Unikum används för pedagogisk dokumentation och digital information om kurserna i skolan.

Unikum hittar du via skolportal.uppsala.se. Du behöver BankID för att logga in. Om du saknar BankID kan du vända dig till skolans administratör för att få hjälp att logga in.

Unikum ersätter ITSLearning, som de flesta gymnasieskolorna använder idag.

Om du vill veta mer om hur Unikum och Unikum-appen fungerar, finns mycket bra information på Unikum Familj.

Lägg in kontaktuppgifter i e-tjänsten IST Guardian
Du som vårdnadshavare ska lägga in dina kontaktuppgifter i e-tjänsten IST Guardian. Där kan du också ändra om du till exempel har nytt telefonnummer eller ny e-postadress.

15 augusti 2023