Valborg 2020

Information till vårdnadshavare.

Information om sista april på Katedralskolan

Hej!

Sista april är i år en arbetsdag för elever och lärare. Det har blivit känt för oss i ledningen att elever har fått mer skrivuppgifter än tidigare på grund av distansundervisningen. Därför blir sista april en dag då elever får möjlighet att arbeta med t.ex. pm eller färdigställa andra skoluppgifter. Elever i åk 3 kan förbereda sina opponeringar gällande gymnasiearbeten.

 

Lärare och annan personal är i tjänst. En del lärare har examinationer, genomgångar eller seminarier med sina elever den här dagen, vilket gör att eleverna måste ha kontakt med sina lärare för att veta vad som gäller just dem. 

 

Uppsala kommun har en skrivelse om Valborg till alla vårdnadshavare i kommunen och dokumentet ligger också här på Katedralskolans hemsida.

Med vänlig hälsning och med hopp om vårens ankomst

Heléne Lagerquist

Information till vårdnadshavare (PDF, 89 KB)

27 april 2020