Schema

Schema
Uppsala kommun fattat beslut om att inloggning krävs för att komma åt Skola24.

Vårdnadshavare kan använda Skola24app/skolportalen och logga in för att se sina barns scheman.
Elever ser sina scheman via inloggning i Skola24appen och inloggning i skolportalen.

(använd Bank-ID eller "Extern inloggning SSO" --> Uppsala Kommun vid inoggning)

 

 

Uppdaterad: