Välkommen till Alumnidagen på Katedralskolan 4 maj

Katedralskolans Alumniförening

Uppsala Högre Allmänna Läroverks Alumniförening grundad 2003

 

 

 

Välkommen till Katedralskolan lördagen den 4 maj 2024

13.00 Alumniföreningens stadgeenliga årsmöte äger rum i sal 26.

Ingång via Ekporten, Skolgatan 2.

Mer information finns på Alumnikatedral.se

 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet

14.00 Högtid i Dag Hammarskjölds aula

Före detta elever, lärare och annan personal på Katedralskolan är varmt välkomna! Ingång via Ekporten, Skolgatan 2.

Ta gärna med dig dina gamla skolkamrater från Kattetiden!

 

Årets högtidstalare är Åke Pålshammar, neuropsykolog och

senior universitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet,

(student -61).

 

Skolans Manskör kommer att uppträda under högtiden.

 

Efter högtiden går vi gemensamt genom skolan från aulan till nya till Café Katte Latte, (vid matsalen) där elever på skolan serverar kaffe och kakor.

 

VARMT VÄLKOMMEN tillbaka till Katedralskolan igen!

Vänligen skicka ett meddelande senast 2 maj om du kommer på årsmötet till

ann-mari.hellman@skola.uppsala.se

 

Vill du bli medlem i Alumniföreningen?

Medlemsavgiften är f.n. 100 kronor.

Vid inbetalning ange e-postadress och namn.

Plusgiro: 25 27 78-6 (Katedralskolans Alumniförening)

Swish: 0701-88 80 73 (Björn Swartling, kassör)

 

Här kan du följa föreningen:

Katedralskolans Alumniförening

https://alumnikatedral.se/

26 april 2024