Skolstart augusti 2023 - Nya elever

Varmt välkomna till Katedralskolan läsåret 2023/2024

Välkomstbrev från rektor! (PDF, 113 KB)

Lunch serveras redan på uppropsdagen.

Ta med eget hänglås!

På uppropsdagen kommer ni att få en mapp med bland annat

  • Avtal om lån av elevskåp - ska signeras och lämnas till skolan
  • Hälsouppgift - ska fyllas i och lämnas till skolan

Extramusik – Körsång på Katedralskolan

Musikalen

Snabbmattespåret på Naturvetenskapsprogrammet

För elever som söker Naturvetenskapsprogrammet och som redan har betyg i Ma 1c när de börjar i åk 1 finns en möjlighet att välja snabbmattespåret. Det innebär att eleven i åk 1 läser kurserna Ma 2c och 3c och i åk 2 Ma 4 och Ma 5. Inför skolstarten i åk 1 anmäler eleverna intresse för detta till programrektor Lotta Ponterius Bergman lotta.ponterius@uppsala.se Betyg i Ma 1c visas upp för läraren i början av kursen.

Vårdnadshavare - viktig information

  1. Kontrollera era kontaktuppgifter i IST Guardian
  2. Datakontrakt signeras i IST Formulär. Länk skickas till registrerad mail.
  3. Medgivande till lånekonto på skolbibliotek signeras i IST Formulär. Länk skickas till registrerad mail.
  4. Föräldramöte onsdagen den 30 augusti kl. 17.00 -19.00 för åk 1 och IMS.
  5. E-tjänster för vårdnadshavare

 

Uppdaterad: