Distansundervisning v 45-51

Utifrån hur smittläget Covid-19 i Uppsala är just nu och att trängseln i kollektivtrafiken säkerligen kommer öka när det blir kallare ute kommer Katedralskolan (och de andra stora kommunala gymnasieskolorna - Rosendal, Lundellska och Celsius) fortsätta att kombinera undervisning på plats i skolan med undervisning via distans även fram till jul.

Elever eller vårdnadshavare till omyndig elev kommer, som tidigare under hösten, få en matersättning om 30 kr/dag för de dagar eleven har distansstudier. Frågor om matersättningen kan skickas till: matersattning.gymnasiet@uppsala.se

Här kommer information kring upplägget med undervisning i skolan och via distans under perioden vecka 45 fram till jul.

Vecka

Inne på skolan

 

Distans

45

Åk 1

 

Åk 2 och 3

46

Åk 2 och 3

 

Åk 1

47

Åk 2 och 3

 

Åk 1

48

Åk 1

 

Åk 2 och 3

49

Åk 1

 

Åk 2 och 3

50

Åk 2 och 3

 

Åk 1

51

Åk 2 och 3

 

Åk 1

21 oktober 2020